Obec Dolenice

Obec Dolenice

Akce a kultura

Obec Dolenice - Úřední deska

 
 
com_urednideska
Ostatní dokumenty
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
5.2.2024 31.12.2024 Obecně závazná vyhláška obce Dolenice o místním poplatku z pobytu
 • pdf | ozv-mistni-poplatek-z-pobytu [99 kB]
1.1.2024 31.12.2024 Obecně závazná vyhláška obce Dolenice o místním poplatku ze psů
 • pdf | ozv-mistni-poplatek-ze-psu [104 kB]
1.1.2024 31.12.2024 Obecně závazná vyhláška obce Dolenice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • pdf | mistni-poplatek-za-uzivani-verejneho-prostranstvi [110 kB]
1.1.2024 31.12.2024 Obecně závazná vyhláška obce Dolenice o místním poplatku oplatek za obecní system odpadového hospodářství
 • pdf | ozv-mistni-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi-1-1 [111 kB]
20.1.2010 31.3.2025 Webové stránky policie Hrušovany nad Jevišovkou
 
Hospodaření obce
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
2.5.2024 30.4.2025 Rozpočtové opatření č. 4/2024
 • pdf | ro-4-12-4-2024 [59 kB]
3.4.2024 30.4.2025 Rozpočtové opatření č. 3/2024
 • pdf | ro-3-26-3-2024 [59 kB]
20.3.2024 30.4.2025 Rozpočtové opatření č. 1/2024
 • pdf | ro-1-24-1-2024 [59 kB]
20.3.2024 30.4.2025 Rozpočtové opatření č. 2/2024
 • pdf | ro-2-29-2-2024 [55 kB]
8.1.2024 30.4.2025 POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE 2024
 • pdf | povinne-zverejnovane-informace [81 kB]
8.1.2024 30.4.2025 Schválený rozpočet obce na rok 2024
 • pdf | schvaleny-rozpocet-2024 [82 kB]
8.1.2024 30.4.2025 Schválený střednědobý výhled rrozpočtu obce 2025-2026
 • pdf | schvaleny-strednedoby-vyhled-2025-2026 [53 kB]
 
Ostatní ekonomické údaje / Vak Znojemsko

V

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
29.4.2024 30.4.2025 Oznámení o schválených dokumentech
 • pdf | oznameni-o-schvalenych-dokumentech-2024-01 [174 kB]
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie
13.6.2024 2.7.2024
Návrh závěrečného účtu obce Dolenice za rok 2023
 • pdf | fin212m-2023-12 [198 kB]
 • pdf | prezkoumani-hospodareni [371 kB]
 • pdf | navrh-zaverecny-ucet-2023-final [2 MB]
Hospodaření obce
14.6.2024 2.7.2024
Pozvánka na 14. zasedání ZO Dolenice
 • pdf | pozvanka-na-14-zasedani-24-6-2024 [339 kB]
Ostatní dokumenty
17.6.2024 2.7.2024
Věřejná vyhláška Jihomoravského kraje
 • pdf | priloha-1372506039-1-priloha-verejna-vyhlaska [721 kB]
Ostatní dokumenty
14.6.2024 2.7.2024
Návrh závěrečného účtu Vak Znojemsko
 • pdf | priloha-1369394213-1-navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2023-uzsi-rozsah-2 [83 kB]
 • pdf | priloha-1369394213-1-navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2023-uzsi-rozsah-1 [83 kB]
 • pdf | priloha-1369394213-3-prehled-o-peneznich-tocich-2023-12-3 [85 kB]
 • pdf | priloha-1369394213-0-fin-2023-12 [147 kB]
 • pdf | priloha-1369394213-4-prehled-o-zmenach-kapitalu [86 kB]
 • pdf | priloha-1369394213-6-rozvaha-2023-12 [109 kB]
 • pdf | priloha-1369394213-5-priloha-2023-12 [119 kB]
 • pdf | priloha-1369394213-7-vykaz-zisku-a-ztraty-2023-12 [103 kB]
 • pdf | priloha-1369394213-8-zprava-prezkoumani-2023-znojemsko [259 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Vak Znojemsko
4.7.2023 30.6.2024
Závěrečný účet obce Dolenice za rok 2022
 • pdf | fin212m-2022-12 [207 kB]
 • pdf | rozpocet-obce-dolenice-2022 [85 kB]
 • pdf | inventarizacni-zprava-2022 [828 kB]
 • pdf | zaverecny-ucet-2022 [515 kB]
 • pdf | prezkoumani-hospodareni-2022 [4 MB]
Hospodaření obce
16.5.2024 30.6.2024
Záměr obce Dolenice - pronájem pozemku
 • pdf | zamer-pronajem [702 kB]
Hospodaření obce
29.6.2023 30.6.2024
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2022 Mikroregion Miroslavsko
 • pdf | oznameni-zu-2022 [102 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Mikroregion Miroslavsko
4.8.2023 30.6.2024
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů - Rozpočet 2023, Závěrečný účet 2022, Rozpočtové opatření č. 1/2023, Střednědobý výhled 2024 - 2026
 • pdf | vak-oznameni-o-schvalenych-dokumentech-2023-02 [178 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Vak Znojemsko
17.10.2023 30.6.2024
VaK Znojemsko - oznámení o schválených dokumentech
 • pdf | oznameni-o-schvalenych-dokumentech [179 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Vak Znojemsko
24.4.2024 10.6.2024
Jmenování zapisovatele OVK
 • pdf | jmenovani-zapisovatele [822 kB]
Volby
15.5.2024 10.6.2024
Vymezení plakátovací plochy
 • pdf | vymezeni-plakatovaci-plochy [209 kB]
Volby
15.5.2024 10.6.2024
Oznámení o době a místě konání voleb
 • pdf | oznameni-o-konani-voleb [199 kB]
Volby
7.4.2024 9.6.2024
Stanovení minimálního počtu členů OVK
 • pdf | stanoveni-minimalni-pocet-ovk-2024 [468 kB]
Volby
17.4.2024 9.6.2024
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
 • pdf | informace-o-poctu-a-sidlech-volebnich-okrsku [943 kB]
Volby
1.4.2024 9.6.2024
VOLBY DO EVROSPKÉHO PARLAMENTU

VolbyEP.png

Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni každých pět let.

 • Jako jediné přímo volené nadnárodní shromáždění na světě zastupuje Parlament zájmy občanů EU na evropské úrovni.
 • Volí předsedu Evropské komise, jmenuje její komisaře (jako kolegium) a kontroluje jejich činnost.
 • Přijímá právní předpisy, které nás mají chránit, a jménem občanů schvaluje rozpočty.
 • Zastupuje nás v zahraničí a podniká kroky na základě petic, které mu občané zasílají.
 • Diskuse poslanců utváří náš politický a sociální program, který se opírá o hodnoty zakotvené ve Smlouvě o Evropské unii.

 JAK HLASOVAT V ČESKÉ REPUBLICE:

 • Volby v České republice se uskuteční v pátek 7. a sobotu 8. června 2024.
 • Volit může každý občan ČR, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18-ti let.
 • Volit kandidáty za ČR je možné pouze v České republice, nikoli v zahraničí.

PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI:   

       Volič musí prokázat totožnost a státní občansktví. Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Občan jiného členského státu EU tak učiní např. průkazem o povolení k trvalému pobyu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.

KDY BUDOU VOLBY:      

 • Volby do Evropského parlamentu se konají v v pátek dne 7. června 2024 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 8. června 2024 od 8.00 do 14.00 hodin. 

KDE MOHU VOLIT:      

 • Voliči v České republice musí volit ve svém volebním obvodě na základě trvalého bydliště.
 • Pokud chtějí volit jinde, musí požádat o tzv. voličský průkaz (na obecním úřadě v místě jejich trvalého bydliště a nejpozději 40 dnů před volbami), který držiteli umožní volit v jakémkoli volebním obvodě na území České republiky.

KDE MOHU VOLIT:

 • Voliči budou v roce 2024 za Českou republiku volit 21 poslanců Parlamentu

MOHU VOLIT V ČR, POKUD JSEM Z JINÉ ZEMĚ EU?        

 • Ano, pokud nejpozději do druhého dne voleb dosáhnete věku 18 let a pokud jste na území České republiky registrováni k trvalému nebo přechodnému pobytu minimálně 45 dní před těmito volbami. Pak musíte požádat váš obecní úřad o zapsání na tzv. seznam voličů, a to nejpozději 40 dní před volbami.

 ŽÁDOST OBČANA JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU EU O ZÁPIS DO SEZNAMU VOLIČŮ PRO VOLBY DO EP

 • Volič, který hlasoval na území ČR v minulých volbách do EP, je automaticky zapsán v seznamu voličů pro volby do EP. Doporučujeme si to ověřit na příslušném obecním úřadě. 
 • Volič, který na území ČR v minulých volbách do EP nehlasoval, ale hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí, musí do 28. dubna 2024 požádat svůj obecní úřad o přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do EP.
 • Volič, který na území ČR doposud nehlasoval v žádných volbách, musí do 28. dubna 2024 požádat svůj obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do EP.

 Další informace: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/druhy-voleb-volby-do-ep-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx

Volby
30.4.2024 31.5.2024
Finanční úřad pro JMK - veřejná vyhláška
 • pdf | verejna-vyhlaska-fu [81 kB]
Ostatní dokumenty
24.4.2024 27.5.2024
Veřejná vyhláška - Velká Bíteš
 • pdf | verejna-vyhlaska-velka-bites [418 kB]
Ostatní dokumenty
9.5.2024 18.5.2024
Pozvánka na 13.zasedání ZO Dolenice
 • pdf | pozvanka-na-13-zasedani [349 kB]
Ostatní dokumenty
15.4.2024 15.5.2024
Veřejná vyhláška FÚ pro JMK
 • pdf | verejna-vyhlaska-fu [80 kB]
Ostatní dokumenty
27.4.2023 31.3.2024
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 a 2/2023 Mikroregionu Miroslavsko
 • pdf | oznameni-ro1-2-2023docx-1 [102 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Mikroregion Miroslavsko
29.6.2023 31.3.2024
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2023 Mikroregionu Miroslavsko
 • pdf | oznameni-ro-3-2023docx [102 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Mikroregion Miroslavsko
17.1.2024 30.3.2024
Mikroregion Miroslavsko Oznámení o schválení RO č. 6/2023 a rozpočtového provizoria na rok 2024
 • pdf | oznameni-ro-6-2023-provizorium-2024docx [105 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Mikroregion Miroslavsko
6.3.2024 26.3.2024
Pozvánka na 12.zasedání ZO Dolenice
 • pdf | pozvanka-na-12-zasedani-15-3-2024 [366 kB]
Ostatní dokumenty
11.1.2024 29.1.2024
Rozpočtové opatření č. 20/2023
 • pdf | ro-20-31-12-2023 [60 kB]
Hospodaření obce
12.12.2023 10.1.2024
Návrh rozpočtu obce Dolenice na rok 2024
 • pdf | navrh-rozpocet-seskupeny-2024 [75 kB]
Hospodaření obce
12.12.2023 10.1.2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025 - 2026
 • pdf | navrh-rozpoctovy-vyhled-2025-2026 [157 kB]
Hospodaření obce
21.12.2023 10.1.2024
Rozpočtové opatření č. 19/2023
 • pdf | ro-19-18-12-2023 [60 kB]
Hospodaření obce
13.1.2023 8.1.2024
Schválený rozpočet obce Dolenice na rok 2023
 • pdf | rozpocet-schvaleny-2023-sign [136 kB]
Hospodaření obce
13.1.2023 8.1.2024
Schválený rozpočtový výhled obce Dolenice na období 2024 - 2025
 • pdf | schvaleny-rozpoctovy-vyhled-2024-2025 [165 kB]
Hospodaření obce
25.1.2023 8.1.2024
Rozpočtové opatření č. 1/2023
 • pdf | ro-1-9-1-2023 [57 kB]
Hospodaření obce
25.1.2023 8.1.2024
Rozpočtové opatření č. 2/2023
 • pdf | ro-2-13-1-2023 [57 kB]
Hospodaření obce
20.2.2023 8.1.2024
Rozpočtové opatření č. 3/2023
 • pdf | ro-3-2-2-2023 [56 kB]
Hospodaření obce
21.3.2023 8.1.2024
Rozpočtové opatření č. 4/2023
 • pdf | ro-4-6-3-2023 [60 kB]
Hospodaření obce
12.4.2023 8.1.2024
Rozpočtové opatření č. 5/2023
 • pdf | ro-5-31-3-2023 [57 kB]
Hospodaření obce
28.4.2023 8.1.2024
Rozpočtové opatření č. 6/2023
 • pdf | ro-6-5-4-2023 [59 kB]
Hospodaření obce
15.6.2023 8.1.2024
Rozpočtové opatření č. 7/2023
 • pdf | ro-7 [61 kB]
Hospodaření obce
27.7.2023 8.1.2024
Rozpočtové opatření č.8/2023
 • pdf | ro-8 [62 kB]
Hospodaření obce
12.9.2023 8.1.2024
Rozpočtové opatření č.9/2023
 • pdf | ro-9-14-8-2023 [61 kB]
Hospodaření obce
4.10.2023 8.1.2024
Rozpočtové opatření č.10/2023
 • pdf | ro-10 [60 kB]
Hospodaření obce
10.10.2023 8.1.2024
Rozpočtové opatření č.11/2023
 • pdf | ro-11 [58 kB]
Hospodaření obce
17.10.2023 8.1.2024
Rozpočtové opatření č.12/2023
 • pdf | ro-12 [57 kB]
Hospodaření obce
6.11.2023 8.1.2024
Rozpočtové opatření č.13/2023
 • pdf | ro-13 [62 kB]
Hospodaření obce
10.11.2023 8.1.2024
Rozpočtové opatření č.14/2023
 • pdf | ro-14 [58 kB]
Hospodaření obce
30.11.2023 8.1.2024
Rozpočtové opatření č. 15/2023
 • pdf | ro-15-10-11-2023 [60 kB]
Hospodaření obce
30.11.2023 8.1.2024
Rozpočtové opatření č. 16/2023
 • pdf | ro-16-13-11-2023 [61 kB]
Hospodaření obce
11.12.2023 8.1.2024
Rozpočtové opatření č. 17/2023
 • pdf | ro-17-1-12-2023 [59 kB]
Hospodaření obce
12.12.2023 8.1.2024
Rozpočtové opatření č. 18/2023
 • pdf | ro-18-12-12-2023 [59 kB]
Hospodaření obce
19.12.2023 3.1.2024
Pozvánka na 11. zasedání ZO Dolenice
 • pdf | pozvanka-na-11-zasedani-28-12-2023 [152 kB]
Ostatní dokumenty
1.3.2023 1.1.2024
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - název OPSUB  - adresa Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Dolenice Dolenice OFO Vlková Kateřina č.p. 292, Kunovice 1 2 414 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště Dolenice 628492, č. 184 69        
Dolenice Dolenice OPO Neznámý vlastník adresa neznámá 1 1 1619 zastavěná plocha a nádvoří   Dolenice 628492, č. 740/7 124   zemědělská stavba budova bez čp/če, zemědělská stavba, na parcele 740/7 11000
Dolenice Dolenice OPO Neznámý vlastník adresa neznámá 1 1 655 zastavěná plocha a nádvoří   Dolenice 628492, č. 740/8 124   objekt občanské vybavenosti budova bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, na parcele 740/8 11000
Dolenice Dolenice OPO Neznámý vlastník adresa neznámá 1 1 5990 zastavěná plocha a nádvoří   Dolenice 628492, č. 878 150   zemědělská stavba budova bez čp/če, zemědělská stavba, na parcele 878 11000
Ostatní dokumenty
19.1.2023 31.12.2023
Harmonogram svozu odpadů v obci na rok 2023
 • pdf | dolenice-2023 [138 kB]
Ostatní dokumenty
1.8.2023 29.12.2023
Poskytnutí informací o stavbách s nedostatečně identifikovanými vlastníky
 • pdf | dolenice-zadost-o-soucinnost [379 kB]
Ostatní dokumenty
23.11.2023 9.12.2023
Pozvánka na 10.zasedání ZO Dolenice
 • pdf | pozvanka-na-10-zasedani-4-12-2023 [155 kB]
Ostatní dokumenty
13.10.2023 31.10.2023
Pozvánka na 9.zasedání ZO Dolenice
 • pdf | pozvanka-na-9-zasedani-20-10-2023 [142 kB]
Ostatní dokumenty
20.9.2023 30.9.2023
Pozvánka na 8. zasedání ZO Dolenice
 • pdf | pozvanka-na-8-zasedani-29-9-2023 [137 kB]
Ostatní dokumenty
29.8.2023 15.9.2023
Veřejná vyhláška Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • pdf | a3-zur-jmk-zadost-priloha-verejna-vyhlaska-1 [690 kB]
Ostatní dokumenty
19.6.2023 5.7.2023
Pozvánka na 7. zasedání ZO Dolenice
 • pdf | pozvanka-na-7-zasedani-29-6-2023 [125 kB]
Ostatní dokumenty
12.6.2023 4.7.2023
Návrh závěrečného účtu obce Dolenice za rok 2022
 • pdf | fin212m-2022-12 [204 kB]
 • pdf | inventarizacni-zprava-2022 [824 kB]
 • pdf | navrh-zaverecny-ucet-2022 [1 MB]
 • pdf | rozpocet-obce-dolenice-2022 [86 kB]
 • pdf | prezkoumani-hospodareni-2022 [4 MB]
Hospodaření obce
1.7.2022 30.6.2023
Závěrečný účet obce Dolenice za rok 2021
 • pdf | zaverecny-ucet-2021-final [661 kB]
 • pdf | fin212m-2021-12 [200 kB]
 • pdf | rozvaha-2021-12 [88 kB]
 • pdf | priloha-2021-12 [85 kB]
 • pdf | vykaz-zisku-a-ztraty-2021-12 [69 kB]
 • pdf | inventarizacni-zprava-2021 [830 kB]
 • pdf | schvaleny-rozpocet-2021 [2 MB]
 • pdf | prezkoumani-hospodareni-2021 [5 MB]
Hospodaření obce
22.4.2022 30.6.2023
Mikroregion Miroslavsko - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2021
 • pdf | oznameni-zu-2021 [40 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Mikroregion Miroslavsko
25.5.2023 30.6.2023
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Miroslavsko za rok 2022
 • pdf | navrh-zaverecny-ucet-2022-dso [23 MB]
Ostatní ekonomické údaje | Mikroregion Miroslavsko
31.5.2023 15.6.2023
VaK Znojemsko Návrh Závěrečného účtu za rok 2022
 • pdf | priloha-1197228438-2-prehled-o-peneznich-tocich-2022-12 [86 kB]
 • pdf | navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2022-uzsi-rozsah [83 kB]
 • pdf | priloha-1197228438-1-navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2022 [113 kB]
 • pdf | priloha-1197228438-3-prehled-o-zmenach-vlastniho-kapitalu-2022-12 [87 kB]
 • pdf | priloha-1197228438-4-priloha-2022-12 [120 kB]
 • pdf | priloha-1197228438-5-rozvaha-2022-12 [109 kB]
 • pdf | priloha-1197228438-6-vykaz-fin-2022-12 [150 kB]
 • pdf | priloha-1197228438-7-vykaz-zisku-a-ztraty-2022-12 [105 kB]
 • pdf | priloha-1197228438-8-zprava-auditora-za-r-2022 [550 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Vak Znojemsko
25.4.2023 31.5.2023
Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
 • pdf | na-ou-fu [66 kB]
Ostatní dokumenty
12.5.2023 30.5.2023
Pozvánka na 6. zasedání ZO Dolenice
 • pdf | pozvanka-na-6-zasedani-22-5-2023 [130 kB]
Ostatní dokumenty
19.4.2023 5.5.2023
Pozvánka na 5. zasedání ZO
 • pdf | pozvanka-na-5-zasedani-27-4-2023 [132 kB]
Ostatní dokumenty
22.4.2022 31.3.2023
Mikroregion Miroslavsko - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2022
 • pdf | oznameni-ro12022docx [40 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Mikroregion Miroslavsko
5.7.2022 31.3.2023
Oznámení RO č. 2/2022 Mikroregion Miroslavsko
 • pdf | oznameni-ro22022docx [40 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Mikroregion Miroslavsko
27.9.2022 31.3.2023
Oznámení RO č. 3/2022 Mikroregion Miroslavsko
 • pdf | oznameni-ro32022docx [40 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Mikroregion Miroslavsko
14.3.2023 23.3.2023
Pozvánka na 4.zasedání ZO Dolenice
 • pdf | pozvanka-na-4-zasedani-22-3-2023 [134 kB]
Ostatní dokumenty
18.1.2023 1.3.2023
Telefonní kontakt na přenosnou volební schránku

Telefonní kontakt na přenosnou volební schránku 739 310 078.

Volby
14.11.2022 31.1.2023
Stanovení minimálního počtu členů OVK
 • pdf | stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-ovk [116 kB]
Volby
28.11.2022 31.1.2023
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
 • pdf | informace-o-poctu-a-sidle-volebnich-okrsku [119 kB]
Volby
30.11.2022 31.1.2023
Volba prezidenta ČR
 
 


 

 • pdf | volba-prezidenta-cr [413 kB]
Volby
15.12.2022 31.1.2023
Oznámení o konání voleb
 • pdf | oznameni-o-konani-voleb [198 kB]
Volby
15.12.2022 31.1.2023
Vymezení plakátovací plochy pro volby prezidenta ČR
 • pdf | mozne-vyhrazeni-plochy-pro-vylepeni-volebnich-plakatu-2023 [183 kB]
Volby
8.1.2022 16.1.2023
Schvalený rozpočet obce Dolenice na rok 2022
 • pdf | schvaleny-rozpocet-obce-dolenice-2022 [86 kB]
Hospodaření obce
8.1.2022 16.1.2023
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Dolenice na rok 2023 - 2024
 • pdf | schvaleny-rozpoctovy-vyhled-2023-2024 [59 kB]
Hospodaření obce
29.6.2022 16.1.2023
Rozpočtové opatření č. 6/2022
 • pdf | ro-6 [56 kB]
Hospodaření obce
29.6.2022 16.1.2023
Rozpočtové opatření č. 7/2022
 • pdf | ro-7 [59 kB]
Hospodaření obce
20.7.2022 16.1.2023
Rozpočtové opatření č. 8/2022
 • pdf | ro-8 [56 kB]
Hospodaření obce
29.8.2022 16.1.2023
Rozpočtové opatření č. 9/2022
 • pdf | ro-9 [61 kB]
Hospodaření obce
29.9.2022 16.1.2023
Rozpočtové opatření č. 10/2022
 • pdf | ro-10 [56 kB]
Hospodaření obce
29.9.2022 16.1.2023
Rozpočtové opatření č. 11/2022
 • pdf | ro-11 [65 kB]
Hospodaření obce
17.10.2022 16.1.2023
Rozpočtové opatření č. 12/2022
 • pdf | ro-12 [53 kB]
Hospodaření obce
27.10.2022 16.1.2023
Rozpočtové opatření č.13/2022
 • pdf | ro-13 [62 kB]
Hospodaření obce
23.11.2022 16.1.2023
Rozpočtové opatření č.14/2022
 • pdf | ro-14 [60 kB]
Hospodaření obce
5.12.2022 16.1.2023
Rozpočtové opatření č. 15/2022
 • pdf | ro-15 [56 kB]
Hospodaření obce
13.12.2022 16.1.2023
Rozpočtové opatření č.16/2022
 • pdf | ro-16 [63 kB]
Hospodaření obce
13.12.2022 16.1.2023
Návrh rozpočtu obce Dolenice na rok 2023
 • pdf | navrh-rozpoctu-2023 [360 kB]
Hospodaření obce
13.12.2022 16.1.2023
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Dolenice na období 2024 - 2025
 • pdf | navrh-strednedobeho-vyhledu-obce-dolenice-2024-2025 [52 kB]
Hospodaření obce
22.12.2022 16.1.2023
Rozpočtové opatření č.17/2022
 • pdf | ro-17 [55 kB]
Hospodaření obce
22.12.2022 16.1.2023
Rozpočtové opatření č.18/2022
 • pdf | ro-18 [55 kB]
Hospodaření obce
2.1.2023 16.1.2023
Rozpočtové opatření č.19/2022
 • pdf | ro-19 [64 kB]
Hospodaření obce
30.11.2022 16.1.2023
Rozpočtové opatření č. 15/2023
 • pdf | ro-15-10-11-2023 [60 kB]
Hospodaření obce
16.12.2022 16.1.2023
Pozvánka na 3. zasedání ZO Dolenice
 • pdf | pozvanka-na-3-zasedani-30-12-2022 [147 kB]
Ostatní dokumenty
25.3.2022 13.1.2023
Rozpočtové opatření č. 1/2022
 • pdf | ro-1 [62 kB]
Hospodaření obce
4.4.2022 13.1.2023
Rozpočtové opatření č. 2/2022
 • pdf | ro-2 [58 kB]
Hospodaření obce
27.4.2022 13.1.2023
Rozpočtové opatření č. 3/2022
 • pdf | ro-3 [58 kB]
Hospodaření obce
13.5.2022 13.1.2023
Rozpočtové opatření č. 4/2022
 • pdf | ro-4 [56 kB]
Hospodaření obce
14.6.2022 13.1.2023
Rozpočtové opatření č. 5/2022
 • pdf | ro-c-5-2022 [57 kB]
Hospodaření obce
24.11.2022 31.12.2022
Mikroregion Miroslavsko _Návrh rozpočtu a návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2023
 • xlsx | navrh-rozpoctu-dso-rok-2023-zverejneni [22 kB]
 • docx | navrh-rozpoctovy-vyhled-na-r-2024-zverejneni [18 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Mikroregion Miroslavsko
2.9.2019 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
 • pdf | opat-en-obecn-povahy [221 kB]
Ostatní dokumenty
30.12.2021 31.12.2022
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 • pdf | ozv-2-2022-sign [3 MB]
Ostatní dokumenty
6.12.2021 30.12.2022
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 • pdf | obecne-zavazna-vyhlaska-obce-c-12021-o-mistnim-poplatku-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi [4 MB]
Ostatní dokumenty
9.10.2022 19.10.2022
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Dolenice
 • pdf | pozvanka-ustavujici-zasedani-2022 [50 kB]
Ostatní dokumenty
13.9.2022 30.9.2022
Pozvánka na 20. zasedání ZO Dolenice
 • pdf | pozvanka-na-20-zasedani [139 kB]
Ostatní dokumenty
14.6.2022 30.9.2022
Informace registračního úřadu
 • pdf | registracni-urad-informace-1 [568 kB]
Volby
24.8.2022 26.9.2022
1. zasedání OVK
 • pdf | volby-2022-zasedani-ovk [156 kB]
Volby
21.7.2022 24.9.2022
Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise
 • pdf | stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-ovk [210 kB]
Volby
1.8.2022 24.9.2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
 • pdf | informace-o-poctu-a-sidle-volebnich-okrsku [215 kB]
Volby
2.7.2022 23.9.2022
Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Dolenice pro volební období 2022 - 2026
 • pdf | volby-2022-stanoveni-poctu-clenu-zastupitelstva-obce [157 kB]
Volby
30.6.2022 23.9.2022
Informace o komunálních volbách
Volby
12.8.2022 23.9.2022
Jmenování zapisovatele OVK
 • pdf | jnemovani-zapisovatele-ovk [401 kB]
Volby
24.8.2022 10.9.2022
Záměr prodeje pozemku
 • pdf | zamer-prodeje-pozemku-iv [265 kB]
Ostatní dokumenty
30.6.2022 30.7.2022
Katastrální úřad JMK - vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
 • pdf | vyhlaseni-platnosti-obnoveneho-katastralniho-operatu [386 kB]
Ostatní dokumenty
7.6.2022 1.7.2022
Návrh Závěrečného účtu obce Dolenice za rok 2021
 • pdf | navrh-zaverecneho-uctu-obce-dolenice-za-rok-2021 [406 kB]
 • pdf | fin212m-2021-12 [200 kB]
 • pdf | inventarizacni-zprava-2021 [830 kB]
 • pdf | schvaleny-rozpocet-2021 [2 MB]
 • pdf | rozvaha-2021-12 [88 kB]
 • pdf | vykaz-zisku-a-ztraty-2021-12 [69 kB]
 • pdf | priloha-2021-12 [85 kB]
 • pdf | prezkoumani-hospodareni-2021-1 [5 MB]
Hospodaření obce
1.7.2021 30.6.2022
Závěrečný účet obce Dolenice za rok 2020
 • pdf | rozvaha-2020-12 [152 kB]
 • pdf | vykaz-zisku-a-ztraty-2020-12 [107 kB]
 • pdf | priloha-2020-12 [131 kB]
 • pdf | fin212m-2020-12 [401 kB]
 • pdf | rozpocet-na-rok-2020 [1 MB]
 • pdf | inventarizacni-zprava-2020 [854 kB]
 • pdf | zaverecny-ucet-2020-final-sign [569 kB]
 • pdf | zprava-o-prezkoumani-hospodareni-2020 [3 MB]
Hospodaření obce
22.6.2021 30.6.2022
Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Mikroregionu Miroslavsko za rok 2020.
 • pdf | oznameni-zu-miroslavsko-2020 [37 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Mikroregion Miroslavsko
11.5.2022 30.6.2022
Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Zveřejnění údajů se stavem k 1. 2. 2022

 • xlsx | seznam-nemovitosti-bez-presne-identifikace-majitele-dolenice [9 kB]
Ostatní dokumenty
7.6.2022 30.6.2022
VaK Návrh Závěrečného účtu za rok 2021
 • pdf | fin-12-2021 [154 kB]
 • pdf | penezni-toky-12-2021 [86 kB]
 • pdf | priloha-12-2021 [119 kB]
 • pdf | rozvaha-12-2021 [109 kB]
 • pdf | navrh-zu-za-rok-2021-uzsi-rozsah [83 kB]
 • pdf | navrh-zu-za-rok-2021 [112 kB]
 • pdf | zmeny-kapitalu-12-2021 [87 kB]
 • pdf | zisk-ztrata-12-2021 [104 kB]
 • pdf | zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2021 [671 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Vak Znojemsko
13.6.2022 23.6.2022
Pozvánka na 19. zasedání ZO
 • pdf | pozvanka-na-19-zasedani [140 kB]
Ostatní dokumenty
28.4.2022 16.6.2022
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
 • pdf | dokonceni-obnovy-katastralniho-operatu-a-jeho-vylozeni-k-verejnemu-nahlednuti [239 kB]
Ostatní dokumenty
31.5.2022 16.6.2022
Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
 • pdf | katastr-1032348688-0-96368255010-713-oo52020-obnova311-2 [239 kB]
Ostatní dokumenty
22.4.2022 31.5.2022
FÚ JMK Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022
 • pdf | fu-verejna-vyhlaska [85 kB]
Ostatní dokumenty
28.4.2022 31.5.2022
Rozhodnutí "Rekonstrukce místních komunikací Dolenice"
 • pdf | dolenice-rek-mk-spolecne-vv [301 kB]
 • pdf | c-1-prehledna-situace-1 [402 kB]
Ostatní dokumenty
22.1.2021 30.4.2022
Rozpočet na rok 2021 VaK Znojemsko, střednědobý výhled na období 2022 - 2024
 • pdf | vak-znojemsko [486 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Vak Znojemsko
25.10.2021 30.4.2022
VaK Oznámení o schválených dokumentech 3/2021
 • pdf | oznameni-o-schvalenych-dokumentech-2021-03 [195 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Vak Znojemsko
10.12.2021 30.4.2022
VaK Oznámení o schválených dokumentech 4/2021
 • pdf | oznameni-o-schvalenych-dokumentech-2021-04 [196 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Vak Znojemsko
23.2.2022 30.4.2022
VaK Oznámení o schválených dokumentech
 • pdf | vak-oznameni-o-schvalenych-dokumentech-2022-00 [185 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Vak Znojemsko
6.4.2022 28.4.2022
Záměr obce Dolenice - prodej pozemků
 • pdf | zamer-prodeje-pozemku-iv [612 kB]
Ostatní dokumenty
6.4.2022 21.4.2022
Závazné stanovisko č.9/2022
 • pdf | zs-2022-dolenice-kamenny-kriz-rekonstrukce-komunikace [159 kB]
Ostatní dokumenty
23.3.2022 13.4.2022
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Miroslavsko za rok 2021
 • pdf | navrh-zaverecneho-uctu-mikroregion-miroslavsko-2021 [19 MB]
Ostatní ekonomické údaje | Mikroregion Miroslavsko
28.3.2022 13.4.2022
Rekonstrukce místních komunikací - výzva k nahlédnutí do spisu
 • pdf | dolenice-rekonstrukce-mistni-komunikace-nahlednuti [145 kB]
Ostatní dokumenty
28.5.2021 31.3.2022
Mikroregion Miroslavsko Rozpočtové opatření č. 1/2021
 • pdf | mikroregion-ro-1-2021 [40 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Mikroregion Miroslavsko
21.12.2021 31.3.2022
Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu 2023 – 2024 Mikroregionu Miroslavsko.
 • pdf | mikroregion-miroslavsko-rozpocet-strednedoby-vyhled [35 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Mikroregion Miroslavsko
2.3.2022 31.3.2022
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
 • pdf | dolenice-zahajeni-spolecneho-vv-se-sus [223 kB]
Ostatní dokumenty
22.3.2022 30.3.2022
Pozvánka na 18. zasedání ZO Dolenice
 • pdf | pozvanka-na-18-zasedani-2022 [346 kB]
Hospodaření obce
23.2.2022 17.3.2022
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SPOLEČNÉHO POVOLENÍ
 • pdf | oznmen-o-zahjeni-ur-st-farma-chovu-prasat-dolenice-eia [164 kB]
Ostatní dokumenty
1.1.2021 10.1.2022
Schválený rozpočet obce na rok 2021
 • pdf | 2021-rozpocet-polozky [2 MB]
Hospodaření obce
1.1.2021 10.1.2022
Střednědobý rozpočtový výhled obce na období 2022 - 2023
 • pdf | svr-2022-2023 [687 kB]
Hospodaření obce
1.4.2021 10.1.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2021
 • pdf | ro-1 [84 kB]
Hospodaření obce
21.4.2021 10.1.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2021
 • pdf | ro-2 [84 kB]
Hospodaření obce
7.6.2021 10.1.2022
Rozpočtové opatření č. 3/2021
 • pdf | ro-3 [77 kB]
Hospodaření obce
7.7.2021 10.1.2022
Rozpočtové opatření č. 4/2021
 • pdf | ro-4 [75 kB]
Hospodaření obce
8.9.2021 10.1.2022
Rozpočtové opatření č. 5/2021
 • pdf | ro-5 [60 kB]
Hospodaření obce
12.10.2021 10.1.2022
Rozpočtové opatření č. 6/2021
 • pdf | ro-6 [65 kB]
Hospodaření obce
23.11.2021 10.1.2022
Rozpočtové opatření č. 7/2021

Ro

 • pdf | ro-7 [62 kB]
Hospodaření obce
8.12.2021 10.1.2022
Rozpočtové opatření č. 8/2021
 • pdf | ro-8 [65 kB]
Hospodaření obce
20.12.2021 10.1.2022
Rozpočtové opatření č. 9/2021
 • pdf | ro-9 [64 kB]
Hospodaření obce
12.12.2021 9.1.2022
Návrh rozpočtu obce Dolenice na rok 2022
 • pdf | navrh-rozpocet-2022 [78 kB]
Hospodaření obce
12.12.2021 9.1.2022
Návrh střednědobého výhledu 2023 - 2024
 • pdf | navrh-strednedoby-vyhled-2023-2024 [52 kB]
Hospodaření obce
20.9.2021 31.12.2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
 • pdf | verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy [355 kB]
Ostatní dokumenty
11.9.2019 31.12.2021
Informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • pdf | mike-p-n-sd-len [55 kB]
Svobodný přístup k informacím
21.12.2021 29.12.2021
Pozvánka na 17. zasedání ZO Dolenice
 • pdf | pozvanka-na-17-zasedani [338 kB]
Ostatní dokumenty
20.12.2021 29.12.2021
Návrh Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 • pdf | ozv-22021-2 [502 kB]
Ostatní dokumenty
10.12.2021 25.12.2021
Návrh rozpočtu na rok 2022, střednědobého výhledu 2023-25 VaK
 • pdf | navrh-rozpoctu-2022 [207 kB]
 • pdf | rozpoctovy-vyhled-svazku-na-obdobi-2023-az-2025-navrh [104 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Vak Znojemsko
18.11.2021 3.12.2021
Pozvánka na 16. zasedání ZO Dolenice
 • pdf | pozvanka-na-16-zasedani [346 kB]
Ostatní dokumenty
8.11.2021 24.11.2021
Návrh Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 • pdf | obecne-zavazna-vyhlaska-odpady-2021-sign [104 kB]
Ostatní dokumenty
18.8.2021 10.10.2021
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
 • pdf | informace-o-poctu-a-sidle-volebnich-okrsku [221 kB]
Volby
20.8.2021 10.10.2021
Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise
 • pdf | stanoveni-minimalniho-poctu-clenu-ovk [213 kB]
Volby
28.8.2021 8.10.2021
Jmenování zapisovatele pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • pdf | jmenovani-zapisovatele [211 kB]
Volby
9.9.2021 8.10.2021
První zasedání OVK
 • pdf | prvni-svolani-ovk [218 kB]
Volby
15.9.2021 8.10.2021
Vymezení plakátovací plochy pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • pdf | mozne-vyhrazeni-plochy-pro-vylepeni-volebnich-plakatu-2021 [183 kB]
Volby
20.9.2021 8.10.2021
Oznámení o době a místě konání voleb
 • pdf | oznameni-o-konani-voleb [198 kB]
Volby
16.9.2021 24.9.2021
Pozvánka na 15. zasedání ZO Dolenice
 • pdf | pozvanka-na-15-zasedani [349 kB]
Hospodaření obce
25.7.2021 20.8.2021
Záměr obce Dolenice odprodat a pronajmout pozemky
 • pdf | zamer-prodeje-pozemku-i [604 kB]
 • pdf | zamer-pronajem-pozemku-i [605 kB]
 • pdf | zamer-prodej-pozemku-ii [607 kB]
Ostatní dokumenty
9.6.2021 2.7.2021
Návrh závěrečného účtu DSO Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi
 • pdf | inventarizacni-zprava-pro-rok-2020 [592 kB]
 • pdf | navrh-zaverecneho-uctu-dso-kanalizace-obci-damnice-dolenice-a-jirice-u-mir-za-rok-2020 [907 kB]
 • pdf | rozvaha-k-31-12-2020 [456 kB]
 • pdf | vykaz-zisku-a-ztraty-k-31-12-2020 [590 kB]
 • pdf | zprava-o-vysledku-prezkoumani-dso-za-rok-2020 [1 MB]
 • pdf | fin-2-12m-k-31-12-2020 [4 MB]
 • pdf | priloha-k-31-12-2020 [4 MB]
Ostatní ekonomické údaje | DSO Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi
20.7.2020 30.6.2021
Závěrečný účet DSO Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi za rok 2019
 • pdf | inventarizacni-zprava [280 kB]
 • pdf | rozvaha-k-31-12-2019 [289 kB]
 • pdf | vykaz-zisku-a-ztraty-k-31-12-2019 [362 kB]
 • pdf | zaverecny-ucet-dso-ddj-2019 [1 MB]
 • pdf | fin-2-12m-k-31-12-2019 [2 MB]
 • pdf | priloha-k-31-12-2019 [3 MB]
Ostatní ekonomické údaje | DSO Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi
30.6.2020 30.6.2021
Závěrečný účet obce Dolenice za rok 2019
 • pdf | fin212m-2019-12 [390 kB]
 • pdf | schvaleny-rozpocet-polozky-2019 [86 kB]
 • pdf | iz-2019 [888 kB]
 • pdf | zaverecny-ucet-2019 [1010 kB]
 • pdf | audit-2019 [1 MB]
Hospodaření obce
8.6.2021 30.6.2021
Návrh závěrečného účtu obce Dolenice za rok 2020
 • pdf | vykaz-zisku-a-ztraty-2020-12 [107 kB]
 • pdf | rozvaha-2020-12 [152 kB]
 • pdf | priloha-2020-12 [131 kB]
 • pdf | fin212m-2020-12 [401 kB]
 • pdf | inventarizacni-zprava-2020 [854 kB]
 • pdf | rozpocet-na-rok-2020 [1 MB]
 • pdf | navrh-zaverecny-ucet-2020-1 [550 kB]
 • pdf | zprava-o-prezkoumani-hospodareni-2020 [3 MB]
Hospodaření obce
24.5.2021 30.6.2021
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Miroslavsko za rok 2020
 • pdf | navrh-zaverecneho-uctu-mikroregion-miroslavsko-2020 [20 MB]
Ostatní ekonomické údaje | Mikroregion Miroslavsko
24.7.2020 30.6.2021
VaK Znojemsko Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2019
 • pdf | vak-znojemsko-schvaleny-zu-za-rok-2019 [491 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Vak Znojemsko
3.6.2021 29.6.2021
Vak Znojemsko - Návrh závěrečného účtu 2020
 • pdf | navrh-zu-2020-uzsi-rozsah [83 kB]
 • pdf | fin-2-12m-12-2020 [154 kB]
 • pdf | prehled-o-peneznich-tocich-12-2020 [86 kB]
 • pdf | prehled-o-zmenach-vlastniho-kapitalu-12-2020 [87 kB]
 • pdf | priloha-12-2020 [119 kB]
 • pdf | rozvaha-12-2020 [110 kB]
 • pdf | vykaz-zisku-a-ztraty-12-2020 [104 kB]
 • pdf | zprava-o-vysledku-prezkumu-hospodareni-2020 [601 kB]
 • pdf | navrh-zu-2020 [332 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Vak Znojemsko
1.7.2020 21.6.2021
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2019 a rozpočtového opatření č. 2/2020 Mikroregionu Miroslavsko
 • pdf | oznameni-mikroregion [42 kB]
Ostatní ekonomické údaje | Mikroregion Miroslavsko
27.5.2020 30.4.2021
Rozpočet na rok 2020 DSO DDJ
 • pdf | schvaleny-rozpocet-na-rok-2020-dso-ddj [202 kB]
 • pdf | oznameni-o-zverejneni-schvalenem-rozpoctu-na-rok-2020-dso-ddj [129 kB]
Ostatní ekonomické údaje
25.5.2020 31.3.2021
Mikroregion Miroslavsko - rozpočtové opatření č. 1/2020
 • pdf | mikroregion-oznameni-ro1docx [36 kB]
Ostatní ekonomické údaje
22.12.2019 31.3.2021
Mikroregion Miroslavsko - oznámení o schválení rozpočtu na rok 2020, RO č. 2/2019 a SVR 2021 - 2022
 • pdf | schvaleny-rozpocet-dso-rok-2020 [46 kB]
 • pdf | schv-rozpoctovy-vyhled-na-r-2021-22 [43 kB]
 • pdf | oznameni-ro2-roz-svr [36 kB]
 • pdf | ro-22019 [410 kB]
Ostatní ekonomické údaje
27.10.2020 31.3.2021
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2020 Mikroregionu Miroslavsko
 • pdf | ro-3-mmm [36 kB]
Ostatní ekonomické údaje
1.3.2021 26.3.2021
Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení projednávání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Dolenice
 • pdf | verejna-vyhlaska [427 kB]
Ostatní dokumenty
18.3.2020 1.1.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2020
 • pdf | ro-3 [67 kB]
Hospodaření obce
9.3.2020 1.1.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2020
 • pdf | ro-2 [68 kB]
Hospodaření obce
10.2.2020 1.1.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2020
 • pdf | ro-1 [62 kB]
Hospodaření obce
1.1.2020 1.1.2021
Schválený střednědobý rozpočtový výhled obce Dolenice na rok 2021 - 2022
 • pdf | schvaleny-rozpoctovy-vyhled-2021-2022-kopie [266 kB]
Hospodaření obce
1.1.2020 1.1.2021
Schválený rozpočet obce Dolenice na rok 2020
 • pdf | schvaleny-rozpoctu-polozky-2020 [467 kB]
Hospodaření obce
20.10.2020 1.1.2021
Rozpočtové opatření č. 9/2020
 • pdf | ro-9 [90 kB]
Hospodaření obce
17.9.2020 1.1.2021
Rozpočtové opatření č. 8/2020
 • pdf | ro-8 [72 kB]
Hospodaření obce
10.8.2020 1.1.2021
Rozpočtové opatření č.7/2020
 • pdf | ro-7 [87 kB]
Hospodaření obce
8.6.2020 1.1.2021
Rozpočtové opatření č.6/2020
 • pdf | ro-6 [68 kB]
Hospodaření obce
6.5.2020 1.1.2021
Rozpočtové opatření č. 5/2020
 • pdf | ro-5 [67 kB]
Hospodaření obce
7.4.2020 1.1.2021
Rozpočtové opatření č. 4/2020
 • pdf | ro-4 [68 kB]
Hospodaření obce
1.1.2020 31.12.2020
Povinně zveřejňované informace

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

1. Schválený rozpočet obce na rok 2020

2.  Schválený rozpočtový výhled na rok 2021 – 2022

3. Závěrečný účet obce Dolenice za rok 2018

4. Rozpočtové opatření č. 1/2020

5. Rozpočtové opatření č. 2/2020

6. Rozpočtové opatření č. 3/2020

                            

Rozpočet obce, Rozpočtový výhled na rok 2021 – 2022,  Závěrečný účet obce Dolenice za rok 2018 a Rozpočtová opatření jsou a budou zveřejněna
v plném rozsahu v elektronické podobě na www.obec-dolenice.cz a v listinné podobě
je možné k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Viktor Antl

starosta obce

Hospodaření obce
7.1.2020 31.12.2020
Harmonogram svozu odpadů v obci Dolenice na rok 2020
 • pdf | dolenice-2020 [927 kB]
Ostatní dokumenty
6.1.2020 31.12.2020
Poplatky na rok 2020
 • pdf | poplatky-2020 [117 kB]
Ostatní dokumenty
29.6.2019 30.6.2020
Závěrečný účet obce Dolenice na rok 2018
 • pdf | zaverecny-ucet-2018-final [218 kB]
 • pdf | fin-2-12-m [4 MB]
 • pdf | inventarizacn-zpr-va-za-rok-2018 [902 kB]
 • pdf | paragrafovy-rozpocet-2018 [55 kB]
 • pdf | zpr-va-o-v-sledky-p-ezkoum-n-hospoda-en-za-rok-2018 [3 MB]
Hospodaření obce
30.9.2019 30.6.2020
Vodovody a kanalizace Znojemsko - oznámení o schválených dokumentech
 • pdf | oznameni-o-schvalenych-dokumentech-2019-04 [499 kB]
Ostatní ekonomické údaje
23.7.2019 30.6.2020
VAK Znojemsko - oznámení o schválených dokumentech
 • pdf | vak-oznameni-o-schvalenych-dokumentech [500 kB]
Ostatní ekonomické údaje
3.7.2019 30.6.2020
Mikroregion Miroslavsko - oznámení o schválení Závěrečného účtu Mikroregionu Miroslavsko za rok 2018 a RO č. 1/2019.
 • pdf | oznameni-zu-ro-12019 [37 kB]
Ostatní ekonomické údaje
3.7.2019 30.6.2020
VAK Znojemsko - oznámení o schválených dokumentech
 • pdf | vakoznameni-o-schvalenych-dokumentech-2019-02 [494 kB]
Ostatní ekonomické údaje
5.6.2019 30.6.2020
Závěrečný účet DSO Kanalizace obcí DDJ 2018
 • pdf | zaverecny-ucet-dso-2018 [2 MB]
 • pdf | inventarizacni-zprava-2018 [639 kB]
 • pdf | rozvaha-dso-ddj-k-31-12-2018 [289 kB]
 • pdf | fin-2-12-dso-ddj-k-31-12-2018 [2 MB]
 • pdf | priloha-dso-ddj-k-31-12-2018 [3 MB]
 • pdf | vykaz-zisku-a-ztraty-dso-ddj-k-31-12-2018 [362 kB]
Ostatní ekonomické údaje
25.5.2020 24.6.2020
Mikroregion Miroslavsko - návrh závěrečného účtu svazku za rok 2019
 • pdf | mikroregion-miroslavsko-navrh-zu-2019 [11 MB]
 • pdf | oznameni-zu-2019 [37 kB]
Ostatní ekonomické údaje
27.5.2020 30.5.2020
Testovací dokoment
 • pdf | scn-0012 [292 kB]
 • pdf | scn-0008 [468 kB]
Ostatní ekonomické údaje
14.4.2020 30.4.2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 DSO DDJ
 • pdf | navrh-rozpoctu-2020-dso-ddj [207 kB]
 • pdf | oznameni-o-zverejneni-navrhu-rozpoctu-na-rok-2020-dso-ddj [130 kB]
Ostatní ekonomické údaje

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

banner klesti

logo1 offic

1csright 1

1csleft 2

Obec Dolenice

Obec Dolenice

Prohlášení o přístupnosti

GDPR

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.